Cesta stříbrných rán Oslavná Elfská III. věk

Filia Složeno 2002 Nahráno 2013

Píseň je součástí cyklu písní s názvem Chvála podzimu, který vznikl vlastně kvůli slavnosti Díkůvzdání, která se koná na podzim. A i když díkůvzdání se určitě týká všech ročních dob a celého života, pro elfy bylo přirozené věnovat určitý díl pozornosti specielně kráse, která je právě obklopovala. Autorem textu je elfský bard Tuilindo Neldorion. V cyklu Chvála podzimu jsou tyto písně:

 

Quenijský překlad písně:

Tie silmarinwa

Ce-sta stří-br-ných rán, ti-chem po- sy-pa-ná,
Ti- e sil-ma-rin- wa, ru-e- nen is-si-na,

pe-lem nej-čist-ších hvězd hoj- ně o-mý-va-ná.
el-ma- lu- nen poi- ka pen-quan-ta loi-tai-na.

Vno-řen v ba-rev-ný rej sál jsi di-vo- ký žár,
qui- li- on lil- ta- le, lé- ra, rá-va, sai-wa,

teď se o-svě-žit dej ces-tou stří-br-ných rán!
a- ri- ní-nen sil-me nau-va sin lal-tai- na.


Ješ-tě ne-ní čas vzdát,
Lá sin lú-me la- ve,

do-kud se krů-pě-je na lis- tech třpy-tí.
an              ti- tin- wi las-sin-nar í- tar.

Ješ-tě ne-ní čas vzdát,
Lá sin lú-me la- ve,
do-kud vlá-kén-ko hed-vá-bí do-tkne se tvá-ře.
an        fi- lu- me am-moi-ka an-to- lya mah-ta.
Ješ-tě je pro co žít,
Kui- le an-vil- di-ma,
do-kud ko-ře-ny do hloub-ky de-rou se hlí-nou a pev-ně dr-ží,
an sul-kar sin voro ke-mes- se ter-há- tar ti- e ar him-yar tul-ke,

Ješ-tě je pro co žít!
Kui- le an-vil- di-ma.


Ce-sta stří-br-ných rán, heb-ké o-kou-zle-ní,
Ti- e sil-ma-rin- wa, lin-de o-los-ta- la,

ros-né sl-zy se tam mě-ní v po-hla-ze- ní.
ros-se, rin-gi ni- er, lal-ta- le a- hya-la.

Jen se za- po-slou-chat, jen být ú- pl-ně sám,
las- ta quil-de-rya- nna es-te- len ti-rin- wa,

po ní jít, jí se stát, ces-tou stří-br-ných rán.
tan-na van-ta, ta ná, ti- e sil-ma-rin- wa.

Více



Autor hudby

Yanwë Lindamen Yanwë Lindamen

Pavel Ferst, Zuzana Pešková

Autor textu

Laisi Finwen Laisi Finwen

Interpreti

Yanwe Lindamen - zpěv solo, kytara
Jan Tišer - basa
Jiří Arrendo Vyšata - harfa
Jaromír Fiala - djembe, perkuse
Indil Meliel - zpěv
Simona Fialová - zpěv

nahráno ve plzeňském studiu J. Pousky 2013 
mastering J. Pouska a Yanwe Lindamen