Gandalfovy obchodní úspěchy Parodická Hobití III. věk

Falešné společenstvo Složeno 2001 Nahráno 2017

Fiktivní autor

Dalo nám velikou práci dopátrat se původního autora písně; nicméně se zdá, že jím byl mladý Kmotr Křepelka, který byl bezděčným svědkem výše uvedeného rozhovoru a jistě i mnoha jiných slov, která padla později; seděl na nedaleké jabloni, kde se zašíval před prací.

Historické pozadí písně

Námět pro píseň pochází z první kapitoly Hobita. Inspirací mi byl úryvek:

Gandalf: „Když si pomyslím, že jsem se musel dožít toho, aby mě syn Beladony Bralové chtěl vydobrýtrovat, jako nějakého cesťáka s knoflíky!“

Bilbo: „Gandalf, Gandalf! Snad ne ten potulný čaroděj, který dal starému Bralovi ty kouzelné knoflíčky do náprsenky /…/?“

S trochou nadsázky pak stačí domyslet, jak to asi vypadalo, když chodil Gandalf po Hobitíně s krosnou plnou knoflíků, spon a mašlí.

Vznik a vývoj písně

První verze písně:

Tuto píseň jsem složila na podzim roku 2001 v době, kdy jsem se mořila s písní Sláva Númenoru. Inspiračním větou byl výše uvedený úryvek.

Jako u většiny mých komických písní se text Gandalfovy písničky složil prakticky sám, stačilo jen zaposlouchat se do komiky situace a zapisovat. S melodií slok (která byla dodatečně vytvořena pod vlivem melodie refrénu) a s akordovým doprovodem mi tehdy pomohl Jakub Kočí známý jako Drak.

Gandalf to sice popíral, že je obchodní zástupce, ale když už se to provalilo, vybalil na nás nacvičený monolog, kterým láká nové zákazníky – v refrénu představí sám sebe, ve slokách pak firmu a její zaměření, významné zaměstnance i kategorie zákazníků.

„Sarumam“ v této první verzi není překlep, jak se někteří posluchači domnívají, ale Gandalfův interní vtípek na účet úspěšnějšího kolegy.

Melodie je jednoduchá, hobitího typu, v refrénu dvojhlasá (možná v ní zaslechnete kombinaci motivů z písní Pluli dva rytíři po vodě a Valčík na rozloučenou). Zpívejte jako kramářskou píseň, můžete zpívat mečivým hlasem, dělat glisando mezi předtaktím a těžkou dobou a doprovázet komickými gesty nebo koulením očí. Jak je libo.

V této původní podobě se písnička dostala v části Hosté také do tištěného zpěvníku Písně Středozemě.

Nahraná verze písně:

Vzhledem ke starobylosti písničky a jejímu charakteru  jsem nepředpokládala, že bychom se někdy propracovali k jejímu nahrávání.

Nicméně osud chtěl jinak. Někdy kolem Tolkienconu 2016 se mě mezi řečí zeptala Lerin, zda jsem někdy slyšela verzi, jak tuhle písničku zpívá Lokýt. Verzi, kde je zpívaná část proložena mluveným slovem, která si tam doplnil on sám. Nechala jsem si to předvést a připadalo mi, že je to přesně to rozšíření, které dává mojí odrhovačce právo k existenci. A Lerin si samozřejmě taky přisadila: „Nahrajete to, prósím, že jo…“

Do plánu nahrávání se dostala v jarním kole 2017. Během přípravy jsme dopilovali hudební aranžmá, o které se zasloužil Bardě (včetně angažování akordeonu a úpravy akordů).

Na Lokýtovu žádost byl zpívaný text písně doplněn o novou sloku týkající se konkurence a bylo provedeno několik drobných úprav textu kvůli lepší výslovnosti.

Nakonec ještě Lokýt doplnil dílo o myšlenku úvodně-závěrečné scénky (včetně zajištění použitého zvuku vrzajících dveří) a Bardě nasadil všemu korunu závěrečnou pointou ve stylu hobitího humoru.

Daniela

VíceAutoři hudby

Daniela Binderová Daniela Binderová

Jakub D. Kočí Jakub D. Kočí

Autor textu

Daniela Binderová Daniela Binderová

David Beneš (Lokýt)

Interpreti

autor: Daniela Binderová
nahráno: 14. 5. 2017    

zpěv Gandalf + recitativy: David Beneš (Lokýt)
kytara, akordeon
: Vojtěch Domin (Bardě)
basová flétna: Lerin
recitativy „kupující“:  Vojtěch Domin (Bardě)
přidané zvuky: Youtube, připravil David Beneš (Lokýt) nástrojové aranžmá: Vojtěch Domin (Bardě), David Beneš (Lokýt), Daniela Binderová
mix a mastering: Vlastimil Červenka